2018-06-14

Rejonizacja

Pracownicy socjalni  -  I piętro

 

Rejon nr I - Błaszkowska Joanna - Specjalista pracy socjalnej   p.116

Rejon nr II - Leszczyńska Barbara  - Specjalista pracy socjalnej  p. 113  

Rejon III - Dorota Zawadzka - Specjalista pracy socjalnej  p. 117

Rejon IV - Beata Paluch - Specjalista pracy socjalnej - p. 116

Rejon V - Krzysztof Szczepanek - Specjalista pracy socjalnej - p. 118

Rejon VI - Tamara Barska - Specjalista pracy socjalnej - p.117

Rejon VII - Anna Mazur  - Specjalista pracy socjalnej  - p.118

Rejon VIII - Ewa Imianowska - Starszy pracownik socjalny - p.113

Rejon IX - Magdalena Nowak ( w zastępstwie Eliza Żuchlińska) - pracownik socjalny  p. 119

Rejon X - Bożena Federska - Specjalista pracy socjalnej  - p. 117

Rejon XI - Marta Kiżewska - Pracownik socjalny  - p.118

Rejon XII - Hanna Sikorska - Starszy Specjalista pracy socjalnej  - p.118

Rejon XIII - Joanna Rutkowska - Starszy pracownik socjalny  - p .116

Rejon XIV - Sławomir Zakrzewski - Starszy pracownik socjalny  - p.119

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się